Meer verhuizingen door aantrekkende woningmarkt

Posted on 7 Jul 2015

Meer verhuizingen door aantrekkende woningmarkt

De transportsector heeft het in het eerste kwartaal van 2015 goed gedaan: hun omzet steeg met 2% ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar.

Het CBS meldt dat met name verhuisbedrijven profiteren van de beter wordende huizenmarkt: het gemiddelde verhuisbedrijf zag zijn omzet met 6% toenemen.

Het aantal woningverkopen steeg in het eerste kwartaal met eenzelfde percentage, en daarmee lijkt de verhuissector mooi in lijn te lopen met de beweging in de huizenmarkt.

 

Koeriersbedrijven en wegvervoer

Verder deden ook koeriersbedrijven goede zaken: door het stijgende consumentenvertrouwen wordt er weer meer gekocht op internet en daar profiteren deze bedrijven direct van. Hun omzet steeg met 7 procent tot het hoogste niveau ooit. Dit ondanks dat ook dit jaar weer minder ‘traditionele’ postpakketten werden verzonden. De internethandel lijkt dat dus ruimschoots goed te maken.

Het vervoer van goederen over de weg zorgde voor een omzetstijging van 2,5%, wat door stijgende volumes kwam. De binnenvaart had juist te maken met een daling in de omzet van 2,5%. In de eerste drie maanden van 2015 werd door de Nederlandse consument voor 4,4 miljard euro online gekocht. Dat is een stijging van 16% ten opzichte van het kwartaal in 2014. Het aantal transacties steeg over deze periode met 19%.

 

Trend op internet

En zo gaat het feitelijk al jaren. Het shoppen op internet wordt over de hele linie steeds gebruikelijker. Waar een aantal jaar geleden nog veel scepsis heerste ten aanzien van het kopen online, is dat anno 2015 bijna niet meer aan de orde. Ook zien we dat bepaalde type producten die voorheen relatief weinig online werden aangeschaft, inmiddels gretig aftrek vinden. Schoenen, zitbanken en kleren bijvoorbeeld. Het feit dat dit veelal producten zijn die van oudsher eerst gepast of getest moesten worden, lijkt de internethandel dus niet langer in de weg te staan.

Deze internettrend in ogenschouw houdend, zijn de vooruitzichten voor de transportsector dus goed. Niemand twijfelt erover dat deze trend van stijgende internetaankopen de komende jaren zal doorzetten.